Summary
positive

96.7%

(29 Recensioner)

Average rating: 4.75/5

neutral

0%

(0 Recensioner)

Antal recensioner 30

negative

3.3%

(1 Recensioner)

Entrep.
rating 0 5 0.5
Så där
ITAB Outdoor